Cartoon Newsweek

บอกเล่า สรุปความเคลื่อนไหวในวงการการ์ตูนในรอบสัปดาห์
Cartoon Newsweek License Report
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2017 - อนิเม หนัง แฟรนไชส์
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2561
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 มกราคม 2561
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2560 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2560 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2560
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2017 - มังงะ กับ ไลท์โนเวล
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 ตุลาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7-13 สิงหาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-6 สิงหาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิถุนายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 เมษายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2560
บอกเล่าข่าวการ์ตูนประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560
   

สรุปข่าวประจำปี ย้อนหลัง

   
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2559 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2559 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2559
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2016
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2558 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2558 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2558
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2015 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2557 (2): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2557 (1): เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข่าวสำคัญ วงการการ์ตูนประจำปี 2557
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2014 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2556 (3): สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2556 (2): เหตุการณ์และดราม่าวงการการ์ตูนประจำปี 2556
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2556 (1): เรื่องราวอนิเมน่าบอกเล่าประจำปี 2556
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2013 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2555 (2) : สรุปเรื่องราวลิขสิทธิ์การ์ตูน-อนิเม และ สื่อที่เกี่ยวข้องในบ้านเรา
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2555 (1) : สรุปเหตุการณ์สำคัญ
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2012 
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2554 (2) : สรุปเหตุการณ์สำคัญ
สรุปข่าววงการการ์ตูนประจำปี 2554 : สรุปภาพรวมวงการการ์ตูนในบ้านเรา
สถิติสุดยอดด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่น ตลอดปี 2011